De-mang-Torrent-tot-hon-nen-chon-so-seed-cao-hon

Để mạng Torrent tốt hơn nên chọn số seed cao hơn

Để mạng Torrent tốt hơn nên chọn số seed cao hơn

Viết một bình luận