Anh-7-Tick-chon-o-Block-ads-and-surf-the-web-va-bam-chon-Manage-exceptions-

Ảnh 7: Tick chọn ô "Block ads and surf the web.." và bấm chọn "Manage exceptions"

Ảnh 7: Tick chọn ô “Block ads and surf the web..” và bấm chọn “Manage exceptions”

Viết một bình luận