Anh-5-Di-chuyen-den-Privacy-and-security-va-tick-chon-vao-o-Enable-VPN-

Ảnh 5: Di chuyển đến "Privacy and security" và tick chọn vào ô "Enable VPN"

Ảnh 5: Di chuyển đến “Privacy and security” và tick chọn vào ô “Enable VPN”

Viết một bình luận